KOSTNADSEFFEKTIVT

De största besparingarna inom vård och omsorg görs genom preventiva insatser. Safebase är ett nytt sensorsystem som ger objektiva underlag för bedömning av vård- och omsorgsbehov.

FÖREBYGGANDE

  • Individanpassade avvikelselarm
  • Beslutsunderlag för effektivare vårdplanering
  • Nattlig tillsyn på distans

FRAMTIDSSÄKRAT

  • Enkel installation med minimal tillsyn efter driftsättning
  • Återställning och avläsning på distans
  • Diskret integrering i hem- och vårdmiljö